top of page

Termeni și Condiții

Termeni, condiții de utilizare și politici privind datele.

Vă mulțumim pentru vizitarea acestui site!

Vă rugăm să citiți cu atenție acest text intrucât navigarea mai departe pe site-ul www.etiquess.com constituie un acord și o garantare din partea dumneavoastră că sunteți informat cu privire la clauzele de mai jos și că acceptați implicit condițiile de mai jos.

Etiquess Consulting S.R.L.

Website-ul www.etiquess.com aparține companiei

Etiquess Consulting S.R.L. (denumită în continuare ,,Etiquess”) având următoarele date:

  • CUI 40036135

  • J40/15204/2018

  • Strada Nicolae Filipescu 53-55, Birou 7, etaj 5, Sector 2, București, Romania, 020961.

1.      Introducere.

Această pagină stabilește termenii și condițiile pentru utilizarea site-ului www.etiquess.com și a conținutului acestui site (date, informații, materiale fotografice sau video, logo / slogan).

 

- vizitator site / utilizator site  – orice persoană care accesează orice pagină sau resursă din cadrul  site-ului.

- site-ul este pus la dispoziție de către Etiquess Consulting „ca atare" („as is"), fără nici o garanție, obligație sau răspundere expresă sau implicită față de vizitatorii / utilizatorii site-ului sau față de terți.

Etiquess păstrează in totalitate și în mod unilateral dreptul de a adăuga, șterge, modifica, folosi toate materialele, datele și informațiile conținute la orice moment de www.etiquess.com.

  

2.      Acces și utilizare

Toți vizitatorii site-ului pot să:

- vizualizeze paginile și conținutul site-ului www.etiquess.com de pe orice dispozitiv compatibil cu www.etiquess.com (desktop, laptop, tabletă, smarphone sau orice alt dispozitiv mobil).

- transmită link-uri către site-ul www.etiquess.com

- folosească datele de contact de pe site pentru a cere mai multe detalii despre site și conținutul acestuia. 

Vizitatorii site-ului nu pot să:

- copieze conținutul site-ului (date, informații, materiale fotografice sau video, logo / slogan) fără un acord prealabil cu Etiquess.

- publice / printeze pe alte canale conținutul site-ului etiquess.com fără un acord prealabil cu Etiquess.

- distribuie pe alte canale, fizice sau online, conținutul site-ului www.etiquess.com (spre exemplu prin preluarea integrală sau parțială cu a textului cu funcția ,,copy-paste” și alipirea conținutului la un email, newsletter, alte site-uri sau rețele interne).

- copieze și să modifice conținutul site-ului www.etiquess.com cu scopul publicării  - fizice sau online - și distribuirii conținutului în formă modificată pe alte canale.

- descarce sau să modifice integral sau parțial site-ul www.etiquess.com.

- cesioneze / vinde / revinde sau de a exploata site-ul în orice alt mod, în scopuri comerciale sau alte scopuri care ar crea daune companiei Etiquess.

 

Folosirea oricaror elemente menționate mai sus fără acordul prealabil al Etiquess se pedepsește conform legilor în vigoare.

Prin accesarea site-ului www.etiquess.com, utilizatorul final se angajează să nu creeze nici o daună tehnică, financiară, de imagine sau de prestigiu pentru deținătorul site-ului.

3.      Politica de confidențialitate și protecție a datelor

 

Protecția vieții private pe parcursul prelucrării datelor cu caracter personal, precum și securitatea tuturor datelor de afaceri reprezintă preocupări importante pentru noi, aspecte pe care le avem în vedere în toate procesele noastre de afaceri. Păstrăm confidențialitatea datelor cu caracter personal colectate în timpul vizitei dumneavoastră pe site-ul www.etiquess.com dar și în urma folosirii plății și folosirii serviciilor Etiquess și le procesăm doar în conformitate cu reglementările legale.

Etiquess este operatorul responsabil pentru procesarea datelor dumneavoastră; excepţiile sunt enumerate în prezenta notificare.

Datele de contact sunt:

Etiquess Consulting S.R.L., Strada Nicolae Filipescu, nr. 53-55, sector 2, Cod Poştal 020961 - Bucureşti, Nr. Registrul Comerţului: J40/15204/2018 , Cod Unic de Identificare 40036135,  Email: elena.scherl@etiquess.com, Telefon: 0040(0)725025576.

3.1. Colectarea, procesarea şi folosirea datelor cu caracter personal:

Categorii de date prelucrate: sunt procesate date de comunicare (de exemplu, nume, telefon, e-mail, adresă, adresă IP) precum și date bancare care țin de îndeplinirea anumitor transferuri pentru plata unor servicii (atât date ale funizorilor cât și date ale clienților serviciilor Etiquess).

3.2. Principii:

Colectăm, procesăm şi folosim datele acestea (inclusiv adresa IP) numai atunci când există o bază legală pentru acestea sau v-ați exprimat acordul în acest sens, de exemplu, în scopul înregistrării pentru un serviciu oferit de către Etiquess.

3.3. Scopurile procesării datelor și bazele legale

Procesăm datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

3.3.1. Pentru a răspunde solicitărilor utilizatorilor, prin intermediul unui formular de contact

·       Bază legală: Interes legitim din partea noastră pentru marketing, precum şi pentru îmbunătățirea produselor și serviciilor noastre, în măsura în care acest lucru are loc în conformitate cu legislația privind protecția datelor și legea concurenței.

3.3.2 Pentru remedierea deranjamentelor și din motive de securitate

·    Bază legală: îndeplinirea obligațiilor legale în vederea asigurării securității datelor și interesul legitim față de remedierea deranjamentelor și securitatea ofertelor noastre.

3.3.3. Pentru autopromovarea și promovarea de către ceilalți, precum și cercetarea de piață și realizarea analizei în domeniul de aplicare permis legal sau pe baza acordului obținut

·       Bază legală: acord / interes legitim din partea noastră pentru marketing direct, în măsura în care acest lucru are loc în conformitate cu legislația privind protecția datelor și legea concurenței.

3.3.4. Pentru asigurarea și apărarea drepturilor noastre

·       Bază legală: interes legitim din partea noastră față de asigurarea și apărarea drepturilor noastre.

3.4. Fișiere-jurnal

De fiecare dată când utilizați internetul, browser-ul dumneavoastră transmite, automat, anumite informații care sunt stocate în așa-numitele fișiere-jurnal.

Salvăm fișierele-jurnal pentru determinarea deranjamentelor și din motive de securitate (de exemplu, pentru a clarifica tentativele de atac) doar pentru perioadă scurtă de timp, după care le ștergem. Dacă este necesară o retenţie suplimentară a fișierelor-jurnal pentru a servi drept dovezi, atunci acestea vor fi excluse de la regula ștergerii până la soluționarea completă a incidentului respectiv și pot fi transmise, în funcție de cerinţe, autorităților competente.

Fişierele-jurnal (fără adresa IP; fără adresa completă IP) vor fi folosite şi în scop de analiză, conform punctului 3.3.3 “Autopromovarea și promovarea de către ceilalți, precum și cercetarea de piață și realizarea analizei în domeniul de aplicare permis legal sau pe baza acordului obținut”

În fișierele-jurnal sunt salvate în special următoarele informații:

     - Adresa IP (adresă protocol internet) a dispozitivului de pe care se accesează Oferta online;

  - Adresa de internet a site-ului web de pe care a fost accesat site-ul www.etiquess.com (așa-numitul URL de proveninenţă);

 - Denumirea furnizorului serviciului utilizat pentru accesarea site-ului www.etiquess.com;

     -     Denumirea fișierelor sau informațiilor accesate;

     -     Data și ora, precum și durata de accesare;

     -     Cantitatea de date transferate;

    -   Sistemul de operare și informații despre browser-ul de internet utilizat, inclusiv add-on-uri instalate (de exemplu, Flash Player);

    -     Cod status http (de exemplu, „Solicitarea a reușit” sau „Fișierul nu a fost găsit”).

3.5. Transferul de date

3.5.1. Transferul de date către alți operatori

Datele cu caracter personal nu sunt transmise către alți operatori, decât când este necesar pentru executarea unui contract, în cazul în care noi sau terța parte avem un interes legitim în acest transfer sau dacă v-ați dat acordul. Detalii despre bazele legale pot fi găsite la punctul 3.3 “Scopurile procesării datelor și bazele legale”. Suplimentar, datele pot fi transferate către alți operatori când avem obligaţia legală în acest sens sau în baza reglementărilor administrative sau juridice aplicabile.

3.5.2. Furnizorii de servicii (generale)

Implicăm furnizori externi de servicii pentru sarcini precum servicii de marketing, programare, găzduire de date. Am ales furnizorii de servicii în baza unei selecţii atente și le monitorizăm activitatea pentru a ne asigura că datele dvs. personale sunt gestionate și păstrate în siguranță. Impunem furnizorilor de servicii respectarea confidențialităţii şi respectarea reglementărilor legale.

3.6. Durata stocării, perioade de retenție

În principiu, stocăm datele dvs. atât cât este necesar pentru a furniza oferta online și serviciile asociate sau când avem un interes legitim în stocarea acestora (de exemplu, este posibil să avem în continuare un interes legitim cu privire la marketingul prin poștă). În toate celelalte cazuri ștergem datele dvs. cu caracter personal, cu excepția acelor date pe care trebuie să le stocăm pentru îndeplinirea obligațiilor legale (de exemplu, avem obligaţia să punem la dispoziție documente precum contracte și facturi pentru o anumită perioadă de timp, ca urmare a perioadelor de retenție conform codului fiscal și comercial).

 4. Utilizarea cookie-urilor

Pentru furnizarea ofertei online pot fi folosite cookie-uri şi alte tehnologii de urmărire.

Cookie-urile sunt fișiere-text mici care pot fi salvate pe dispozitivul dvs. atunci când vizitați site-ul www.etiquess.com. Urmărirea este posibilă folosind diverse tehnologii. De regulă, noi procesăm informaţia folosind tehnologia pixel şi/sau analizarea fişierelor jurnal.

4.1 Categorii

Distingem între cookie-uri tehnice absolut necesare pentru funcţionarea Ofertei online şi cookie-uri sau tehnologii de urmărire care nu sunt obligatorii pentru buna funcţionare a Ofertei online.

Accesarea Ofertei online este, de regulă, posibilă şi fără cookie-uri care nu servesc unor scopuri tehnice.

4.1.1 Cookie-uri tehnice necesare

Prin cookie-uri tehnice necesare înţelegem cookie-uri fără de care funcţionarea Ofertei online nu poate avea loc. Aici amintim cookie-uri care salvează datele pentru a putea reda, fără deranjamente, conţinut video, respectiv audio (momentan acesta nu exista pe site-ul www.etiquess.com dar urmează să apară).

Aceste cookie-uri vor fi şterse la închiderea browser-ului.

4.1.2 Cookie-uri şi tehnologii de urmărire care nu sunt obligatorii d.p.d.v. tehnic

Folosim cookie-uri pentru marketing şi tehnologii de urmărire numai dacă v-aţi exprimat acordul în acest sens.

Folosirea cookie-urilor de marketing şi a tehnologiilor de urmărire ne oferă posibilitatea de a vă pune la dispoziţie oferte relevante ce rezultă din analiza comportamentală de utilizator:

·        Statistici: folosind această opţiune putem măsura, spre exemplu, timpul petrecut pe site și punctele de interes care atrag atenția pe site.

·        Urmărirea ratei de conversie: Partenerii noştri privind urmărirea ratei de conversie plasează un cookie pe dispozitivul dvs. (“conversion cookie”) dacă aţi accesat site-ul nostru prin intermediul unui anunţ al acestora. Acest tip de cookie îşi pierde valabilitatea, de regulă, după 30 de zile. Dacă vizitaţi anumite web site-uri ale noastre, iar cookie-ul nu a expirat, atât noi, precum şi parternul nostru privind urmărirea ratei de conversie putem identifica faptul că un anumit utilizator a dat click pe anunţ şi a fost, astfel, redirecţionat pe site-ul nostru. Informaţiile astfel obţinute ajută la întocmirea unor statistici privind rata de conversie şi stabilirea numărului total de utilizatori care au fost redirecţionaţi ca urmare a click-ului pe anunţ marcat cu o tehnologie de urmărire.

·        Plug-in-uri sociale: Pe anumite pagini ale site-ului nostru există conţinut şi servicii de la alţi furnizori (de ex. Facebook), care, la rândul lor, pot folosi cookies şi componente active. Mai multe detalii privind plug-in-urile sociale găsiţi la punctul 5.

Rugăm să aveţi în vedere faptul că folosirea tool-urilor poate include şi transferul datelor dvs. către entităţi din afara SEE care nu au un nivel adecvat de protecţie a datelor conform GDPR (de ex. SUA). Mai multe detalii urmează în descrierea individuală a tool-urilor.

4.2 Management-ul modulelor cookie şi tehnologiilor de urmărire

Din browser şi/sau din setările noastre privind confidenţialitatea puteţi să vă administraţi setările cookie-urilor şi a tehnologiile de urmărire:

Notă: modificarea setărilor pe care le-aţi făcut are efect doar pentru fiecare browser folosit, în parte.

4.2.1 Dezactivarea cookie-urilor

Dacă doriţi dezactivarea cookie-urilor, atunci trebuie să accesaţi setările browser-ului dvs. Rugăm să luaţi în considerare faptul că prin această măsură poate fi afectată funcționalitatea site-ului.

4.2.2 Management-ul modulelor cookie şi tehnologiilor de urmărire care nu sunt obligatorii d.p.d.v. tehnic

Atunci când vizitați site-ul www.etiquess.com pentru prima dată veți fi întrebat într-o fereastră pop-up dacă sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor de confort şi a celor de marketing, respectiv tehnologiilor de urmărire.

De asemenea, la setările noastre privind confidenţialitatea există opţiunea să revocaţi acordul deja exprimat, cu efect pentru viitor sau să vă exprimaţi acordul la un moment ulterior.

 

 

 5. Plug-in-uri sociale

Pe site-ul www.etiquess.com folosim așa-numitele plug-in-uri sociale ale diferitelor rețele sociale (Facebook, Instagram).

La aplicarea plug-in-urilor, browser-ul dvs. de internet va stabili o conexiune directă cu serverele respectivei rețele sociale. Prin urmare, furnizorul relevant obține informația că browser-ul dvs. de internet a solicitat accesarea paginilor www.etiquess.com, chiar dacă nu aveți un cont de utilizator la furnizor sau nu sunteți în prezent autentificat în cont. Fișierele jurnal(inclusiv adresa IP) sunt transmise direct din browser-ul dvs. de internet către un server al furnizorului respectiv unde sunt stocate, dacă este necesar. Sediul furnizorului sau serverul acestuia ar putea fi localizate în afara UE sau SEE (de exemplu, în SUA).

Plug-in-urile reprezintă extensii independente ale furnizorilor de rețele sociale. Prin urmare, nu avem nici o influență asupra amplorii datelor colectate și stocate de furnizorii de rețele sociale prin intermediul plug-in-urilor.

Scopul și amploarea colectării, prelucrarea ulterioară a datelor de către rețeaua socială, precum și drepturile asociate și opțiunile de setare pentru protecția sferei dvs. private pot fi găsite în notele de protecție a datelor din rețeaua socială respectivă.

Nu trebuie să utilizați plug-in-urile respective dacă nu doriți ca furnizorii de rețele sociale să obțină, respectiv să salveze date referitoare la această ofertă online sau să continue să utilizeze aceste date.

 

6. Responsabilitatea față de vizitatorii site-ului

 - Copii: acest site este sigur pentru persoanele cu vârsta sub 18 ani.

 - Dreptul la informare: aveți dreptul de a obține informaţii privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter

   personal și să vă exercitaţi dreptul de informare privind datele personale. În același timp puteți să

   solicitaţi ca datele incorecte să fie corectate și completate sau ca datele să fie șterse dacă

   cerințele legale aplicabile sunt îndeplinite. Acest drept nu se aplică în cazul oricăror date necesare

   în scopuri fiscale și contabile sau care fac obiectul unei obligații legale de retenţie. Dacă accesul la

  astfel de date nu este necesar, procesarea acestor date este, cu toate acestea, restricționată

  (vedeți mai jos).

 

 

6.1. Restricționarea procesării:

Puteți solicita restricționarea procesării datelor dumneavoastră, dacă sunt îndeplinite cerințele legale.

 -  Portabilitatea datelor: Aveți dreptul de a primi datele pe care ni le-ați furnizat într-un format comun, structurat, ce poate fi citit de un software – dacă este posibil din punct de vedere tehnic – pentru solicitarea transferului datelor respective către un terț.

 - Opoziţie la procesarea datelor

- Opoziţie la procesarea datelor – motive singulare

În măsura în care procesăm datele în baza unui interes legitim, conform descrierii din această politică de protecție a datelor, aveți dreptul să înaintați oricând o contestaţie la această procesare din motive care rezultă din situația dvs. specială.

Vom întrerupe apoi procesarea datelor dvs., cu excepția cazului în care putem dovedi, în conformitate cu reglementările legale, că avem motive valabile și legitime pentru procesarea ulterioară care prevalează asupra drepturilor, intereselor şi libertăţilor dumneavoastră sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea acțiunilor în justiție.

            - Opoziţie la procesare datelor în scop de marketing direct

Suplimentar, puteți refuza în orice moment procesarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că, din motive organizaționale, este posibil să existe o suprapunere între refuzul dumneavoastră și utilizarea datelor respective în vederea desfășurării unei campanii aflate deja în curs.

Dacă v-ați dat acordul pentru prelucrarea datelor, aveți şi dreptul să vi-l retrageţi, cu efect imediat. Legalitatea prelucrării datelor înainte de revocarea acordului rămâne nemodificată.

 7. Schimbarea politicii de protecție a datelor

Ne rezervăm dreptul de modificare a măsurilor noastre de securitate și protecția datelor. În astfel de cazuri, vom modifica în mod corespunzător Notificarea privind protecția datelor. Astfel, vă rugăm să urmăriți versiunea actuală a Notificării privind protecția datelor, întrucât aceasta poate suferi modificări.

Dacă aveți sugestii sau reclamații cu privire la procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă recomandăm să apelați la datele de contact disponibile în secțiunea ,,Contact” a site-ului www.etiquess.com 

8. Drepturile de autor

Drepturile de autor pentru acest site sunt detinute de către Etiquess Consulting S.R.L., niciun material continut neputand fi reprodus integral sau parțial fără acord scris prealabil.

Toate informațiile și produsele prezentate pe acest site sunt protejate în conformitate cu reglementările referitoare la dreptul de autor şi/sau drepturile de proprietate intelectuală privind protecţia desenelor şi modelelor prezentate.

Reproducerile, digitale sau pe hârtie, ale site-ului www.etiquess.com sau ale lucrărilor şi/sau modelelor de produse și servicii care sunt prezentate pe site sunt autorizate numai cu condiția ca acestea să fie destinate unei utilizări strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare şi/sau comerciale şi/sau de informare, astfel încât să fie conforme reglementărilor referitoare la proprietatea intelectuală.

Cu excepția dispozițiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare ori modificare parțială sau integrală a site-ului www.etiquess.com indiferent prin ce procedeu sau pe ce suport, a diverselor articole, informații, lucrări şi modele de produse și servicii care îl compun, fără a se fi obținut în prealabil autorizația de la Etiquess Consulting S.R.L. , este strict interzisă, conform legislaţiei în vigoare.

Politica de confidențialitate

Introducere

Acces și Utilizare

Utilizarea cookie-urilor

Plug-in-uri sociale

Responsabilitate

Protecția datelor

Drepturile de Autor

bottom of page